Winkelwagen

Nederlandse klantenservice

NU –10% MET DE CODE RDA10

4,4/5 Klantenbeoordelingen ★★★★★

Algemene verkoopvoorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door My-Loose. Door de hele site heen verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar My-Loofy biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, maakt u gebruik van onze “Dienst” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen (“Voorwaarden”, “Bepalingen en voorwaarden”), met inbegrip van eventuele aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die via een hyperlink zijn opgenomen. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die op de site browsen, verkopers, klanten, handelaren en/of medewerkers aan de inhoud zijn.

Lees deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken en de daarop aangeboden diensten niet gebruiken. Indien deze Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Voorwaarden.

Alle nieuwe functies en tools die in de toekomst aan deze shop worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan deze Voorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Wanneer u de website blijft gebruiken of bezoeken nadat er wijzigingen zijn aangebracht, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE SHOP

Door deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in het land, de staat of de provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze website te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de dienst wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen (trojans), virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Elke inbreuk op of schending van deze Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

DEEL 2 – VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de Diensten op elk moment en om welke reden dan ook te ontzeggen.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en dat dit gepaard gaat met (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten voor verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Dienst of het gebruik van de Dienst, of enige toegang tot de Dienst of contact op de website, via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De in deze overeenkomst gebruikte kopjes zijn voor uw gemak opgenomen en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden niet.

SECTIE 3 – JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site beschikbaar is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden gebruikt als enige bron van informatie voor het nemen van beslissingen zonder eerst nauwkeurigere, volledigere en actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud van deze site, doet u dat op eigen risico.

Deze site kan bepaalde voorafgaande informatie bevatten. Dergelijke informatie uit het verleden is per definitie niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om veranderingen op onze site te controleren.

ARTIKEL 4 – WIJZIGINGEN VAN DIENSTEN EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor de Dienst en/of de Bestelling (of een deel of de inhoud van de Dienst) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of derden voor prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Dienst en/of de Bestelling.

Zoals vermeld in onze juridische mededeling, wordt onze site gehost in de Verenigde Staten en dat geldt ook voor onze bankrekening. Afhankelijk van uw bankrekening kan uw bank u extra wisselkosten in rekening brengen.”

ARTIKEL 4.1 – VOORRADEN EN BESCHIKBAARHEID

Door de grote vraag en het dagelijks bijwerken van het systeem is het mogelijk dat een product waarvan wordt aangegeven dat het schaars is, niet meer beschikbaar is wanneer het aan het mandje wordt toegevoegd. Wij adviseren u daarom een vervangend artikel te kiezen.

ARTIKEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn op onze website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons Retourbeleid.

Wij hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die op onze winkel staan zo duidelijk mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat uw computerscherm de kleuren nauwkeurig weergeeft.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan personen, geografische gebieden of rechtsgebieden te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product. Elk aanbod van diensten of producten op deze site is ongeldig waar dit wettelijk verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere koopwaar die u verkrijgt of koopt aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Dienst worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die door of via dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of een bestelling annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die, naar ons eigen oordeel, van handelaren, wederverkopers of distributeurs afkomstig lijken te zijn, te beperken of te verbieden.

U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountgegevens te verstrekken voor alle bestellingen die in onze winkel worden geplaatst. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Zie voor meer details ons Retourbeleid.

DEEL 7 – OPTIONEEL GEREEDSCHAP

Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of invloed hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke hulpmiddelen verschaffen op een “as is” en “as available” basis, zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn niet wettelijk aansprakelijk als gevolg van of in verband met het gebruik van dergelijke optionele hulpmiddelen van derden.

Als u de optionele tools gebruikt die op de Site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en discretie en dient u de voorwaarden te raadplegen waarop dergelijke tools door de desbetreffende externe leverancier(s) worden aangeboden.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies op onze site aanbieden (inclusief nieuwe tools en middelen). Op deze nieuwe functies en diensten zijn ook deze Voorwaarden van toepassing.

SECTIE 8 – KOPPELINGEN MET DERDEN

Sommige inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet met ons verbonden zijn. Wij zijn niet verplicht de inhoud of nauwkeurigheid van deze sites te controleren of te evalueren, en wij garanderen of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, product, dienst of ander item dat toegankelijk is op of vanaf dergelijke sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die in verband met dergelijke websites van derden worden uitgevoerd. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over de producten van deze derden dienen aan deze derden te worden voorgelegd.

SECTIE 9 – OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, SUGGESTIES EN ANDERE INZENDINGEN

Indien u, op ons verzoek, specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden) of indien u, zonder ons verzoek, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk “Feedback”), verleent u ons te allen tijde en zonder beperking het recht om de Feedback die u ons stuurt te bewerken, te kopiëren, te publiceren, te verspreiden, te vertalen en anderszins te gebruiken in alle media. Wij zijn niet en zullen niet verplicht zijn om (1) de vertrouwelijkheid van opmerkingen te handhaven; (2) iemand een vergoeding te betalen voor geleverde opmerkingen; of (3) te reageren op opmerkingen.

Wij kunnen, maar zijn daartoe niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij, naar eigen goeddunken, menen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of inbreuk maakt op intellectuele eigendom of deze Voorwaarden.

U gaat ermee akkoord opmerkingen te schrijven die geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, lasterlijk, smadelijk, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, noch computervirussen of andere kwaadaardige software die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een geassocieerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand die u niet bent of proberen ons en/of derden te misleiden wat betreft de oorsprong van uw commentaar. U bent volledig verantwoordelijk voor alle commentaren die u plaatst en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor commentaren die u plaatst of die derden plaatsen.

SECTIE 10 – PERSOONSGEGEVENS

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens op onze winkel valt onder ons Privacybeleid. Klik hier om onze Privacy Policy te bekijken.

SECTIE 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kan bevatten die betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, indien informatie op de Dienst of een gerelateerde website onjuist is, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om informatie op de Dienst of een bijbehorende website, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve indien wettelijk vereist. Geen enkele gedefinieerde update- of vernieuwingsdatum in de Dienst of een verwante website mag worden beschouwd als basis voor de conclusie dat de informatie in de Dienst of een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast de verbodsbepalingen in de Gebruiksvoorwaarden is het u verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor illegale doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan illegale handelingen; (c) om een regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of verordening te schenden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden; (e) niemand lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die de functionaliteit of werking van de Dienst of enige geassocieerde, onafhankelijke of internet website zal of kan aantasten; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) om te spammen, phishen, kapen, informatie af te persen, het web (of een andere bron) te doorzoeken, te verkennen of te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidsmaatregelen van onze Dienst, een andere website of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen bij schending van het verboden gebruik.

SECTIE 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij geven geen garantie of verklaring dat uw gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen stopzetten of de Dienst op elk moment kunnen annuleren, zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Dienst op uw eigen risico is. De Dienst en alle via de Dienst aan u geleverde producten en diensten worden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ons) geleverd op een “as is” en “as available” basis voor uw gebruik zonder vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal Mijn knuffel, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij door contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of product van de Dienst, of voor enige andere claim met betrekking tot uw gebruik van de Dienst of enig product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gemaakt via de Dienst, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke claims. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, wordt onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

SECTIE 14 – SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord Mijn Knuffel, onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen voor elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de hierin genoemde documenten, of uw schending van een wet of de rechten van een ander.

AFDELING 15 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin worden afgedwongen voor zover de wet dat toestaat, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, waarbij een dergelijke afscheiding de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet zal aantasten.

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vóór de datum van beëindiging zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

Deze Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of niet worden opgezegd. U kunt deze Voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u het gebruik van onze site staakt.

Indien wij naar eigen goeddunken vaststellen dat u niet succesvol bent, of indien wij vermoeden dat u zich niet aan de voorwaarden van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden hebt gehouden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving aan u beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, en/of kunnen wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 – VOLLEDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST

Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dit recht of deze bepaling.

Deze Voorwaarden of enig ander beleid of operationele regels die wij op deze site of in verband met de Dienst plaatsen, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige communicatie, voorstellen en overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, enige eerdere versie van de Voorwaarden).

Onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Voorwaarden zullen niet ten nadele van de opstellende partij worden uitgelegd.

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Voorwaarden en elke afzonderlijke overeenkomst waarmee wij u Diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Parijs, Frankrijk.

SECTIE 19 – WIJZIGINGEN VAN DE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze site na de bekendmaking van wijzigingen in deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

ARTIKEL 20 – CONTACTGEGEVENS

Vragen over de verkoop- en gebruiksvoorwaarden kunnen worden gericht aan contact@mijn-knuffel.nl.

ARTIKEL 21 – KLACHTEN EN TERUGBETALINGEN

1. Pakketten gemarkeerd als geleverd maar niet ontvangen: in veel gevallen is het mogelijk een verkeerd geleverd pakket terug te krijgen. Hier zijn de aanbevelingen die wij u kunnen geven om uw zending te lokaliseren:

1. Hou je tracking nummer klaar.
2. Neem contact op met het transportbedrijf of het postbedrijf dat verantwoordelijk is voor uw zending en breng hen op de hoogte van de situatie.

2. Als u de pech heeft dat een pakket wordt afgeleverd maar niet wordt ontvangen, kan dat de volgende oorzaken hebben:

* Uw pakket is per ongeluk door iemand anders ontvangen doordat de afzender een onjuist of onleesbaar adres heeft vermeld* Uw buurman of familielid heeft het pakket voor u ontvangen en is vergeten u daarvan op de hoogte te stellen.
* Soms kan een pakket dat niet is ontvangen als afgeleverd worden gemarkeerd nog voordat het aankomt.
* Het pakje werd bij u thuis achtergelaten (winkel, kiosk, postkantoor, relaispunt).
* Technische fout in het volgsysteem van het transportbedrijf.
* Als de zoektocht van de vervoerder geen resultaat heeft opgeleverd, wordt uw pakket verloren verklaard. Stel een claim op voor een niet-bezorgd pakket om uw geld terug te krijgen. De behandeling van uw klacht kan 2 tot 4 weken duren, afhankelijk van de vervoerder.

3. Om schadevergoeding van het vervoersbedrijf te krijgen, moet u een formele klacht indienen. Neem contact op met de klantenservice van de logistieke dienstverlener. Zodra de bezorger uw zaak heeft geanalyseerd en het bedrag van het verloren pakket heeft vastgesteld, wordt u op de hoogte gebracht van zijn beslissing. Als dit te wijten is aan de schuld van de vervoerder, betalen wij uw bestelling terug. Indien de mislukte levering echter te wijten is aan de klant, zoals in het geval van een verkeerd leveringsadres, wordt de klant niet terugbetaald

4. Weigering te leveren

1. Terugbetalingen In geval van weigering van levering na een herroeping, zijn de retourkosten voor uw rekening en worden automatisch afgetrokken van uw terugbetaling, zelfs als de oorspronkelijke verzendkosten werden aangeboden.uw terugbetaling zal effectief zijn na ontvangst van het artikel in het magazijn van de handelaar en na controle van de algemene staat ervan.in geval van weigering van het pakket, in het geval dat de vervoerder het pakket niet kan terugsturen of u de terugzending van het pakket niet kunt bewijzen: een vergoeding van 25% van de prijs van het product wordt van uw terugbetaling afgetrokken. In geval van weigering is het uw plicht om ons het volgnummer van de retourzending mee te delen, wij hebben er niet automatisch toegang toe

2. BTW-teruggave: Douane- en BTW-kosten worden niet terugbetaald in geval van intrekking of weigering van een pakket

5. Defecte of beschadigde verpakking

1. Het gebrek moet zich op het product bevinden, niet op de verpakking. Het gebrek moet de kwaliteit van het product in gevaar brengen, of het gebruik ervan mag niet als een geval van herroeping worden beschouwd.
2. Als het deskundigenadvies een fabricagefout bevestigt, mag de handelaar er volgens de regelgeving de voorkeur aan geven uw product te repareren of om te ruilen, zelfs als u om terugbetaling verzoekt. Als zij geen van de eerste twee kunnen doen, betalen zij uw aankoop terug. Indien u een terugbetaling wenst, heeft de handelaar het recht om uw verzoek als een herroeping te beschouwen en wordt de terugzending aan de klant aangerekend.

6. In geval van herroeping behouden wij ons het recht voor een deel van de terugbetaling te verminderen in verhouding tot de schade

7. U heeft 45 dagen de tijd om ons te laten weten dat u uw bestelling niet heeft ontvangen

8. Indien u na het plaatsen van uw bestelling constateert dat er een fout is gemaakt in het afleveradres, dan verzoeken wij u dit binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling aan ons door te geven. Als deze procedure niet wordt gevolgd, is het mogelijk dat wij het leveringsadres niet kunnen wijzigen. Een verkeerd leveringsadres kan de levering verhinderen of leiden tot levering op een andere plaats dan gewenst. In deze gevallen zijn wij niet verantwoordelijk.

Gratis levering

vanaf 40€ van aankoop*

Verzenden naar Nederland, België

Wij leveren overal in Nederland, België

100% veilig

PayPal / MasterCard / Visa

Doe mee

Meld je aan om 10% te ontvangen van exclusieve promoties en speciale aanbiedingen.